sanook » ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ารัฐบาลอิหร่านอยู่เบื้องหลังการโจมตีนักกิจกรรมและองค์กรต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ารัฐบาลอิหร่านอยู่เบื้องหลังการโจมตีนักกิจกรรมและองค์กรต่างประเทศ

12 กันยายน 2022
1   0

  ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการจารกรรมทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นมากกว่า 30 ครั้งต่อเหล่านักกิจกรรมทางการเมืองและผู้ต่อต้านรัฐบาลในอิหร่าน เป็นฝีมือของกลุ่มที่มีชื่อเรียกว่า APT42

[source: https://www.sanook.com/hitech/1564921/]