ข่าวไอที Blognone » พบจำนวนเฉพาะใหม่ (2^77,232,917)-1

พบจำนวนเฉพาะใหม่ (2^77,232,917)-1

5 มกราคม 2018
52   0

เมื่อช่วงวันคริสตมาสที่ผ่านมาโครงการ Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) ค้นพบจำนวนเฉพาะขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยพบมา คือ 277,232,917-1 หากเขียนเป็นเลขฐานสิบจะมีความยาวกว่า 23 ล้านหลัก และเป็นเลขจำนวนเฉพาะในกลุ่ม Mersenne ที่เป็นเลข 2x-1 เลขที่ 50 ที่เคยพบมา

GIMPS เป็นการรับบริจาคคอมพิวเตอร์จำนวนมากมาช่วยกันหาเลขจำนวนเฉพาะ ตอนนี้โครงการมีพลังประมวลผล 336 TFLOPS

คอมพิวเตอร์ที่พบหมายเลขนี้เป็นของ Jonathan Pace วิศวกรไฟฟ้าของ FedEx ที่บริจาคพลังประมวลผลมานานถึง 14 ปีแล้ว โดยคอมพิวเตอร์ Intel Core i5-6600 สี่คอร์ใช้เวลาตรวจสอบเลข 277,232,917-1 เป็นเวลา 6 วันจึงยืนยันว่ามันเป็นจำนวนเฉพาะ หลังจากนั้นโครงการนำเลขนี้ไปรันบนซอฟต์แวร์อื่นเพื่อยืนยันว่าเป็นเลขจำนวนเฉพาะจริง

ทางโครงการให้เครดิตแก่เจ้าของเครื่องที่พบเลขนี้, ผู้สร้างซอฟต์แวร์, และหัวหน้าโครงการ ไปจนถึงผู้ร่วมบริจาคทุกคน การอ้างอิงเลขนี้จึงเป็นของ "Jonathan Pace, George Woltman, Scott Kurowski, Aaron Blosser, et al."

ทางโครงการ GIMPS เองมีรางวัลให้กับผู้ค้นพบเลขจำนวนเฉพาะ 3,000 ดอลลาร์ ขณะที่ EFF มีรางวัลให้กับผู้ค้นพบเลขจำนวนเฉพาะขนาดใหญ่ โดยรางวัลที่ 1 ล้านหลัก และ 10 ล้านหลักได้รางวัลไปก่อนหน้านี้แล้ว รางวัลต่อไปคือ 100 ล้านหลักมีเงินรางวัล 150,000 ดอลลาร์ และ 1,000 ล้านหลัก มีเงินรางวัล 250,000 ดอลลาร์

ที่มา - The Guardian, mersenne.org

Topics: 

[source: https://www.blognone.com/node/98829]