sanook » พบปัญหา Sony FX3 และ FX30 เกิด boot loop หลังอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดในผู้ใช้บางราย

พบปัญหา Sony FX3 และ FX30 เกิด boot loop หลังอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดในผู้ใช้บางราย

17 พฤศจิกายน 2022
1   0

  ใครที่เป็นเจ้าของกล้อง 'Sony FX3' และ 'FX30' อยู่ฟังทางนี้ พบผู้ใช้กล้องบางรายเจออาการ boot loop เปิดกล้องไม่ติดหลังอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด

[source: https://www.sanook.com/hitech/1569145/]