ข่าวไอที เดลินิวส์ » ฟรอสต์แนะวิธีเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิตอล

ฟรอสต์แนะวิธีเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิตอล

7 ตุลาคม 2014
7   0

ส่วนแนวทางการพัฒนาควรควบคู่กัน ทั้งการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และใช้สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่ผ่านมาประเทศไทยตื่นตัวด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ (eCommerce)

[source: http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=272119]