ข่าวไอที เดลินิวส์ » ภาพชุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง

ภาพชุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง

12 ตุลาคม 2014
17   0

ถ่ายภาพโดยนายธนกฤต สันติคุณาภรต์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 18.34 - 19.42 น

[source: http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=273295]