thumbsup » ภาพรวมและแนวโน้มตลาดงานทักษะอะไรที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมี

ภาพรวมและแนวโน้มตลาดงานทักษะอะไรที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมี

24 มกราคม 2023
11   0

จ๊อบส์ดีบี เปิดผลสำรวจสรุปภาพรวมและแนวโน้มตลาดงานทักษะอะไรที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมี โดยอ้างอิงจากจำนวนประกาศงานและข้อมูลการสมัครงาน พบว่า เศรษฐกิจภาพรวมยังคงชะลอตัว ส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2% ส่วนในด้านตำแหน่งงานว่างปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 30% ผันแปรไปตามจำนวนที่มากขึ้นของประชากรที่ได้รับวัคซีน โดยเหล่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ยังคงอยู่ในช่วงเฝ้าระวังและจับตาดูสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

ธุรกิจที่มีจำนวนตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานสูงสุด ได้แก่

 • ธุรกิจไอที คิดเป็น 11.3%
 • ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก คิดเป็น 10.8%
 • ธุรกิจธนาคารและการเงิน คิดเป็น 8.4%

ทางด้านสายงานที่มีจำนวนใบสมัครสูงสุด ได้แก่

 • สายงานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ คิดเป็น 14.3%
 • สายงานการตลาด งานประชาสัมพันธ์ คิดเป็น 11.7%
 • สายงานธุรการและทรัพยากรบุคคล คิดเป็น 10.9%

ในส่วนของการฟื้นตัวของแต่ละสายงาน พบว่า

สายงานที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่

 • สายงานไอที คิดเป็น 19.1%
 • สายงานขาย บริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ คิดเป็น 19.0%
 • สายงานวิศวกรรม คิดเป็น 13.9%

หากพูดถึงธุรกิจที่มีการฟื้นตัวกลับมา อยู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาดได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ ธุรกิจสารเคมี พลาสติก กระดาษ และปิโตรเคมี, ธุรกิจไอที, ธุรกิจการผลิต และธุรกิจการแพทย์และเภสัชกรรม แม้ว่าสถานการณ์ตลาดงานจะค่อย ๆ ปรับตัวอย่างช้า ๆ ไปตามสภาพเศรษฐกิจ

โดยกลุ่มสายงานที่มีจำนวนประกาศงานเติบโตขึ้นมากที่สุด ได้แก่

 • สายงานอีคอมเมิร์ซ คิดเป็น 71.7%
 • สายงานขนส่ง คิดเป็น 43.8%
 • สายงานการเงินและการธนาคาร คิดเป็น 26.2%

อีกทั้งการสนับสนุนของรัฐบาลที่ผลักดันการนำเอาอุปกรณ์ไอทีมาประยุกต์ใช้, ธุรกิจการผลิต จากดัชนีการผลิตที่เพิ่มขึ้นหลังจากมาตรการควบคุมโรคระบาดเริ่มผ่อนปรนลง และธุรกิจการแพทย์และเภสัชกรรม ที่ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในช่วงวิกฤตโรคระบาดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งธุรกิจที่กลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดเหล่านี้ ส่งผลให้ความต้องการแรงงานที่มีทักษะเกี่ยวข้องดีดตัวกลับมา

 • ธุรกิจไอที คิดเป็น 11.3%
 • ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก 10.8%
 • ธุรกิจการเงินและการธนาคาร 8.4%

ถือเป็น 3 ธุรกิจที่มีการเปิดรับสมัครงานสูงสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 มีบทบาทส่งเสริมและผลักดันการดำเนินธุรกิจ การซื้อขาย และการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์ ช่วยกระตุ้นให้สายงานเหล่านี้พลิกกลับขึ้นมาเป็นสายงานสำคัญและเป็นฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

แรงงานที่มีทักษะดิจิทัลมีความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนงานภายใต้สายงานเดิม โดยมีปัจจัยด้านความต้องการแสวงหาโอกาสในการก้าวหน้าอัตราค่าตอบแทนที่สูงขึ้น และความท้าทายใหม่ ๆ เป็นแรงจูงใจหลัก นอกจากนี้ แรงงานยุคดิจิทัลจำนวนไม่น้อยตระหนักถึงความสะดวกสบายจากการทำงานระยะไกลในช่วงวิกฤตโรคระบาด โดยเกือบ 70% ของคนทำงานทั่วโลกยินดีที่จะทำงานแบบระยะไกลให้กับองค์กรที่อยู่ต่างพื้นที่

โดย 5 ประเทศที่แรงงานในยุคนี้สนใจต้องการทำงานระยะไกลให้ด้วยมากที่สุดคือ

 • สหรัฐอเมริกา
 • สหราชอาณาจักร
 • ออสเตรเลีย
 • สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • สิงคโปร์

ผลสำรวจยังได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นด้วยว่า การแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดงานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่อาจเข้ามาแทนที่แรงงาน ส่งผลให้ผู้ที่มีทักษะดิจิทัลประมาณ 42% มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของระบบอัติโนมัติ รวมถึงความเป็นไปได้ของอัลกอริธึม หุ่นยนต์ หรือซอฟต์แวร์ขั้นสูง ที่อาจเข้ามาแทนที่ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ของพวกเขา

ดังนั้น ทักษะที่คนทำงานยุคใหม่จำเป็นต้องมี ก็คือ

ด้านการเรียนรู้ 

 • ใส่ใจนวัตกรรม
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • แก้ปัญหาเป็น

ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี 

 • รอบรู้สื่อดิจิทัล
 • อัปเดตข้อมูลข่าวสาร
 • ประยุกต์และฉลาดสื่อสาร

ด้านการใช้ชีวิต สังคมและอาชีพ 

 • รู้จักปรับตัว
 • มีความเป็นผู้นำ
 • Growth Mindset

ทั้งนี้ ผู้มีทักษะดิจิทัลส่วนใหญ่จำเป็นต้องติดตามและเข้าใจเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อฝึกทักษะใหม่ ๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นในการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าความสามารถของพวกเขาจะนำไปสู่การจ้างงานที่มั่นคงและยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คนทำงานและผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรับมือในแง่มุมต่างๆ ประกอบด้วย

คนทำงาน

 • ต้องปรับตัว และ พัฒนาความรู้ เพื่อเป็นแต้มต่อในการทำงาน
 • พัฒนาซอฟต์สกิล โดยเฉพาะด้านความเป็นผู้นำและการพัฒนาความคิด
 • เปิดใจ ไม่หยุดพัฒนา เพราะวิถีไฮบริดเป็นโอกาสสำหรับคนเก่ง

ผู้ประกอบการ

 • ปรับนโยบายองค์กร สร้าง Employment Value Propsition ตระหนักถึงความเท่าเทียม
 • ปรับรูปแบบการทำงานสู่ไฮบริดและเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • สนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานเพื่อรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
 • เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ สร้างแบรนด์สู่องค์กรนวัตกรรม

ทั้งนี้ การปรับตัวของคนทำงานและองค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญและจะมองข้ามการปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัยไม่ได้ เพราะหากคุณก้าวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ทัน ก็อาจจะเสียหายทั้งในแง่พนักงานและธุรกิจไปได้ง่ายๆ

 

The post ภาพรวมและแนวโน้มตลาดงานทักษะอะไรที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมี appeared first on Thumbsup.

[source: https://www.thumbsup.in.th/jobdb-work-resume?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jobdb-work-resume]