sanook » ภาพหลุด ชิ้นส่วนของ iPad Air 2 ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้

ภาพหลุด ชิ้นส่วนของ iPad Air 2 ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้

15 ตุลาคม 2014
27   0

  เว็บ Apple.club.tw ได้แชร์รูปภาพ ที่คาดว่าเป็นชิ้นส่วนของ iPad Air 2 ที่ประกอบไปด้วย แผงวงจร, สายแพรปุ่ม Home, แผงหน้าจอ และ สายแพรปุ่มปรับระดับเสียง

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1392209/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-ipad-air-2-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7%E0%B9%86%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89/]