sanook » มช. ผุดงานวิจัย รถกำจัดหมอกควันเคลื่อนที่ สร้างมูลค่าของเสีย เปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด

มช. ผุดงานวิจัย รถกำจัดหมอกควันเคลื่อนที่ สร้างมูลค่าของเสีย เปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด

29 พฤษภาคม 2020
97   0

  ภูมิภาคเหนือของประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นควันอย่างรุนแรง โดยมีสาเหตุหลักประการหนึ่งมาจากการเผาวัสดุการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว เ

[source: https://www.sanook.com/hitech/1502241/]