sanook » มาแล้ว Samsung ปล่อยอัปเดต One UI 5.0 ให้กับ Galaxy Z Flip4 และ Galaxy Z Fold4 ในเมืองไทย

มาแล้ว Samsung ปล่อยอัปเดต One UI 5.0 ให้กับ Galaxy Z Flip4 และ Galaxy Z Fold4 ในเมืองไทย

17 พฤศจิกายน 2022
8   0