ข่าวไอที เดลินิวส์ » มิติใหม่เอไอเอส – ดีแทค ใช้เสาสัญญาณร่วมกัน

มิติใหม่เอไอเอส – ดีแทค ใช้เสาสัญญาณร่วมกัน

24 สิงหาคม 2015
28   0

การใช้เสาสัญญาณมือถือร่วมกันครั้งนี้ เป็นมิติที่ดีในการนำโครงสร้างพื้นฐานมาใช้งานร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดปริมาณการตั้งเสาสัญญาณในพื้นที่ชุมชน รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

[source: http://www.dailynews.co.th/it/343681]