sanook » มีการดาวน์โหลดแอปผ่าน Google Play มากถึง 28,000 ล้านครั้ง ในไตรมาส 3 ปี 2020

มีการดาวน์โหลดแอปผ่าน Google Play มากถึง 28,000 ล้านครั้ง ในไตรมาส 3 ปี 2020

16 ตุลาคม 2020
74   0

  ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 ได้มีการดาวน์โหลดแอปผ่าน Google Play ไปมากถึง 28,300 ล้านครั้ง

[source: https://www.sanook.com/hitech/1513613/]