sanook » ยูเครนทลายบอตฟาร์มรัสเซียไปมากกว่า 30 แห่ง พร้อมยกระดับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ยูเครนทลายบอตฟาร์มรัสเซียไปมากกว่า 30 แห่ง พร้อมยกระดับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

12 กันยายน 2022
2   0

  หัวหน้ากองความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสำนักงานความมั่นคงปลอดภ้ยยูเครน (SBU) ระบุว่าทาง SBU ได้เข้าทลายบอตฟาร์มไปมากกว่า 35 แห่งแล้วตั้งแต่เข้าสู่ปี 2022 เป็นต้นมา

[source: https://www.sanook.com/hitech/1564961/]