sanook » ระวัง! ไวรัส Facebook “วาดภาพที่ง่าย one click” เผลอ Log in อาจโดน Hack ได้

ระวัง! ไวรัส Facebook “วาดภาพที่ง่าย one click” เผลอ Log in อาจโดน Hack ได้

10 ตุลาคม 2014
4   0

  โลกโซเชีย ลทุกวันนี้มีแต่คนหวังร้านครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook ที่มักจะมีผู้ไม่หวังดีสร้างมัลแว

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.news.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1392149/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA-facebook-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-one-click-%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AD-log-in-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99-/]