ข่าวไอที Blognone » รัฐบาลแคนาดาร่วมมือบริษัท AI ตรวจหาพฤติกรรมเสี่ยงฆ่าตัวตายบนโซเชียลมีเดีย

รัฐบาลแคนาดาร่วมมือบริษัท AI ตรวจหาพฤติกรรมเสี่ยงฆ่าตัวตายบนโซเชียลมีเดีย

3 มกราคม 2018
43   0

รัฐบาลแคนาดาร่วมมือกับ Advanced Symbolics บริษัท AI ใช้เทคโนโลยีตรวจพฤ๖ิกรรมผู้ใช้งานโวเชียลมีเดียที่มีแนวโน้มอยากฆ่าตัวตาย โดยบริษัท Advanced Symbolics จะทำการตรวจสอบโพสต์บนโซเชียลมีเดียจากบัญชีผู้ใช้งาน 160,000 รายในแคนาดา เพื่อตรวจหาพฤติกรรมเสี่ยง

ทางบริษัท Advanced Symbolics คาดหวังว่าจะสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงแยกเป็นพื้นที่ต่างๆ ของแคนาดาด้วย โดยวิเคราะห์จากความคิด, พฤติกรรม (ความพยายามในการฆ่าตัวตาย และทำร้ายตัวเอง) และการสื่อสาร (มีแผนหรือเคยพูดว่าจะฆ่าตัวตาย) ด้วยความรู้ดังกล่าวรัฐบาลแคนาดาสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจนโยบายด้านสุขภาพจิตอย่างเหมาะสม

โครงการนี้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน โดย Advanced Symbolics จะตรวจสอบข้อมูลบนโซเชียลเป็นการนำร่องก่อน 3 เดือน จากนั้นรัฐบาลจึงจะพิจารณืว่าจะขยายโครงการหรือไม่ ในช่วงแรกเริ่มรัฐบาลจะลงทุนงบประมาณไม่เกิน 25,000 ดอลลาร์ ถ้าขยายโครงการจะลงทุนเพิ่มเป็น 400,000 ดอลลาร์

No Description
ภาพจาก Pixabay

ที่มา - Engadget

[source: https://www.blognone.com/node/98769]