ข่าวไอที Blognone » รายงานธนาคารล่มประจำปี 2021 ออกแล้ว ธนาคารกรุงเทพล่มน้อยลงมาก

รายงานธนาคารล่มประจำปี 2021 ออกแล้ว ธนาคารกรุงเทพล่มน้อยลงมาก

28 มกราคม 2022
1   0

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกรายงานข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องกระทบต่อการให้บริการสำคัญของธนาคารพาณิชย์ ประจำไตรมาส 4 ปี 2021 ทำให้มีข้อมูลครบทั้งปี ความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือ ธนาคารกรุงเทพมีปัญหาในช่องทางโทรศัพท์มือถือลดลงอย่างมาก จากปี 2020 สูงกว่า 40 ชั่วโมง เหลือ 9 ชั่วโมงในปี 2021 แต่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารทหารไทยธนชาตนั้นกลับมีอัตราการล่มเพิ่มขึ้นมาก

หากมองเฉพาะไตรมาสที่ 4 จะะบว่าธนาคารหลักๆ ยังมีปัญหายาวหลายชั่วโมงกันหลายครั้ง เช่น ธนาคารกรุงเทพรายงานปัญหาทั้งโทรศัพท์มือถือและเว็บมีปัญหานาน 6 ชั่วโมง ธนาคารกสิกรไทยรายงานช่องทางอินเทอร์เน็ตมีปัญหา 9 ชั่วโมง

ตัวเลขของรายงานนี้น่าจะทำให้เห็นแนวโน้มได้บ้างเมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตามตระหนักว่าตัวเลขรายงานนี้มีข้อจำกัดเป็นอย่างมาก จากกฎการรายงานตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยเองที่ค่อนข้างแปลกประหลาด และธนาคารแห่งประเทศไทยเคยแก้รายงานแม้เผยแพร่ไปแล้วโดยไม่ได้ชี้แจง หรือปี 2021 เองธนาคารกรุงเทพรายงานตัวเลขไตรมาส 3 ว่าธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือมีปัญหา 3 ครั้งรวม 1 ชั่วโมง แม้ระบบมีปัญหาหลายชั่วโมงหลังปรับปรุงระบบเมื่อเดือนกันยายน

ที่มา - 1213.or.th

No Description

กราฟสรุปตัวระยะเวลาระบบขัดข้องของธนาคารไทยปี 2020 เทียบกับปี 2021 (เฉพาะธนาคารที่มีเกิน 500 สาขา หากรายงานระบุว่าน้อยกว่า 1 ชั่วโมงนับเป็น 1 ชั่วโมง)

[source: https://www.blognone.com/node/126916]