ข่าวไอที Blognone » รายงานเผย ต้นทุนค่าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกจะถูกกว่าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ภายใน 2020

รายงานเผย ต้นทุนค่าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกจะถูกกว่าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ภายใน 2020

16 มกราคม 2018
92   0

IRENA หรือ International Renewable Energy Agency องค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนและผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาด ได้เปิดเผยรายงานชื่อ Renewable Power Generation Costs in 2017 ซึ่งคาดการณ์ว่า ภายในปี 2020 ต้นทุนของพลังงานทางเลือกจะถูกกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล

รายงานระบุว่า ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในปัจจุบันอยู่ที่ราว 0.05 - 0.17 ดอลลาร์ต่อ kWh ส่วนต้นทุนจากพลังงานทางเลือกได้แก่ พลังงานน้ำอยู่ที่ $0.05/kWh, พลังงานลมแบบ onshore $0.06/kWh, พลังงานชีวมวลและพลังงานความร้อนใต้พิภพ $0.07 per kWh และพลังงานแสงอาทิตย์ $0.10 per kWh

alt="shutterstock_367510784"

ส่วนพลังงานทางเลือกที่ยังแพงกว่าคือพลังงานลมแบบ offshore และพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Thermal Energy) ซึ่ง IRENA คาดว่าภายในปี 2020 ต้นทุนของพลังงานทั้งสองจะอยู่ที่ $0.06/kWh และ $0.10/kWh ตามลำดับ โดยสาเหตุสำคัญมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีและการแข่งขันที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ดี IRENA ชี้ว่าพลังงานทางเลือกแต่ละประเภทก็มีข้อจำกัดของมัน อย่างพลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีข้อจำกัดเรื่องความไม่สม่ำเสมอของแหล่งพลังงาน ส่วนพลังงานความร้อนใต้พิภพและพลังงานน้ำก็มีข้อจำกัดเรื่องภูมิศาสตร์ ดังนั้นการแหล่งพลังงานเช้อเพลิงฟอสซิลเข้ามาร่วมจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ ขณะที่การแก้ปัญหาในระยะยาวจะไปตกอยู่กับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ สำหรับเก็บพลังงานไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันยังมีต้นทุนที่สูงมาก

ที่มา - Quartz

[source: https://www.blognone.com/node/99100]