Thaiandroidphone » รีวิว : Samsung Galaxy Note 4 การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสมาร์ทโฟนและสมุดโน้ต

รีวิว : Samsung Galaxy Note 4 การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสมาร์ทโฟนและสมุดโน้ต

30 กันยายน 2014
39   0

หนึ่งในสมาร์ทโฟนจาก Samsung ที่ทุกท่านรอคอยนอกจากตระกูล Galaxy S แล้วยังมีอีกหนึ่งรุ่นที่ครองใจคนใช้สมาร์ทโฟนมา ...

[source: http://www.thaiandroidphone.com/forum.php?mod=viewthread&tid=53147]