thumbsup » ลือรัฐบาลสิงคโปร์เตรียมเทเงินเพิ่มทุนรอบใหม่ให้ Square

ลือรัฐบาลสิงคโปร์เตรียมเทเงินเพิ่มทุนรอบใหม่ให้ Square

7 ตุลาคม 2014
43   0

photo6

ดาวรุ่งธุรกิจชำระเงินออนไลน์อย่าง Square ประกาศเพิ่มทุนรอบใหม่มูลค่ากว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 4,800 ล้านบาท ทำให้มูลค่าบริษัททะลุหลัก 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ความน่าสนใจของการเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่มูลค่าเท่านั้น แต่อยู่ที่ผู้นำการลงทุนจากฝั่งเอเชียอย่าง “กลุ่มทุนรัฐบาลสิงคโปร์” ซึ่งมีข่าวลือว่าเป็นการเพิ่มทุนต่อเนื่องจากช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

การเพิ่มทุนต่อเนื่องใน Square ของรัฐบาลสิงคโปร์นั้นสะท้อนว่าหน่วยงานอย่าง The Government of Singapore Investment Corporation นั้นมีความเชื่อมั่นในธุรกิจของ Square สูงมาก อย่างไรก็ตาม Square ไม่เปิดเผยรายละเอียดผู้ร่วมทุนครั้งนี้ โดย Square ยืนยันเพียงว่ามีการเพิ่มทุนรอบใหม่จริง

จุดนี้ รายงานจาก New York Times ให้รายละเอียดแทน Square ว่าในการเพิ่มทุนรอบใหม่มูลค่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นี้ กลุ่มทุนอย่าง Government of Singapore Investment Corporation เป็นผู้นำการลงทุน ตามด้วยกลุ่มทุนที่สนับสนุน Square อยู่แล้วอย่าง Goldman Sachs, Rizvi Traverse Management และอื่นๆ ทั้งหมดนี้เป็นการอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวของ Times

Square นั้นเป็นบริษัทผู้พัฒนาระบบชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อตั้งมานาน 5 ปี ที่ผ่านมา Square ผ่านการเพิ่มทุนหลายครั้งจนสามารถขยายธุรกิจออกนอกสหรัฐฯและได้รับการยอมรับในวงกว้าง โดยในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา สื่ออเมริกันพบเอกสารที่แสดงว่า Square มีการเพิ่มทุนมูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนที่ต่อเนื่องจากเดือนสิงหาคม มูลค่ากว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

การเพิ่มทุนรอบเดือนสิงหาคมนี้เองที่สื่อมวลชนเชื่อกันว่า Government of Singapore Investment Corporation คือหนึ่งผู้ร่วมทุนครั้งนั้น แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันใดๆตามมา

รายงานระบุว่า ผู้ก่อตั้ง Square อย่าง Jack Dorsey นั้นตกลงเซ็นสัญญาขายหุ้นรอบใหม่ในราคา 15.46 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น หรือประมาณ 495 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นมูลค่าที่ไม่น้อยทีเดียว

ที่มา : VentureBeat

[source: http://thumbsup.in.th/2014/10/square-raises-a-new-round/]