sanook » ลือ Fujifilm X-S10 กล้องมิเรอร์เลส APS-C ในระดับ Mid-Range ตัวแรกที่มีกันสั่น 5 แกน

ลือ Fujifilm X-S10 กล้องมิเรอร์เลส APS-C ในระดับ Mid-Range ตัวแรกที่มีกันสั่น 5 แกน

25 กันยายน 2020
116   0

  ข่าวลือเกี่ยวกับการเปิดตัวกล้องมิเรอร์เลสตัวใหม่ Fujifilm X-S10 ซึ่งจะเป็นกล้องในระดับกลาง

[source: https://www.sanook.com/hitech/1511521/]