sanook » ลือ Huawei P50 อาจไม่ใช้ชิปประมวลผล Kirin

ลือ Huawei P50 อาจไม่ใช้ชิปประมวลผล Kirin

1 กรกฎาคม 2020
78   0

  ชิปประมวลผลของ Huawei อย่าง Kirin มีอัตราการเติบโตที่สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทก็ไม่ได้ขายชิปประมวลผลให้บริษัทอื่นใช้

[source: https://www.sanook.com/hitech/1504733/]