sanook » [ลือ] iPhone 16 อาจจะมาใช้กล้องดีไซน์แบบเดียวกับ iPhone 12 เดิม

[ลือ] iPhone 16 อาจจะมาใช้กล้องดีไซน์แบบเดียวกับ iPhone 12 เดิม

25 พฤษภาคม 2023
1   0

  บัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่มีชื่อว่า @URedditor ได้ออกมาทวีตเปิดเผยรายละเอียดว่า iPhone 16 และ iPhone 16 Plus ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นอาจได้กล้องหลังที่มีการจัดวางเหมือนกับ iPhone 12

[source: https://www.sanook.com/hitech/1580779/]