sanook » ลือ Samsung Galaxy Buds Beyond อาจจะเปิดตัวพร้อม Galaxy S21 Series

ลือ Samsung Galaxy Buds Beyond อาจจะเปิดตัวพร้อม Galaxy S21 Series

5 พฤศจิกายน 2020
73   0

  สื่อนอกลือออกมาว่า Samsung จะเปิดตัวหูฟังรุ่นใหม่พร้อมกับ Galaxy S21 Series มีชื่อว่า Galaxy Buds Beyond

[source: https://www.sanook.com/hitech/1515521/]