sanook » ลือ Samsung Galaxy S24 Ultra จะได้กล้อง Telephoto ใหม่ยกชุด

ลือ Samsung Galaxy S24 Ultra จะได้กล้อง Telephoto ใหม่ยกชุด

30 ธันวาคม 2022
6   0

  Ice Universe เผยว่ากล้องของ Samsung Galaxy S24 Ultra จะเปลี่ยนแปลงใหม่ในส่วนของเทคโนโลยีเลนส์ซูม

[source: https://www.sanook.com/hitech/1571821/]