sanook » [ลือ] Samsung Galaxy S24 Ultra จะได้รับการอัปเกรดกล้องหลัก 200 ล้านพิกเซล ใหญ่ขึ้น ทำงานไวขึ้น

[ลือ] Samsung Galaxy S24 Ultra จะได้รับการอัปเกรดกล้องหลัก 200 ล้านพิกเซล ใหญ่ขึ้น ทำงานไวขึ้น

2 กันยายน 2023
28   0

  Ice Universe เผยว่า Samsung Galaxy S24 Ultra จะได้รับการเปลี่ยนใหม่ที่เซนเซอร์หลักของกล้อง

[source: https://www.sanook.com/hitech/1587403/]