sanook » ลือ Samsung Galaxy Z Fold 3 อาจจะสามารถใช้งานร่วมกับปากกา S Pen ได้ เพราะทำหน้าจอใหม่

ลือ Samsung Galaxy Z Fold 3 อาจจะสามารถใช้งานร่วมกับปากกา S Pen ได้ เพราะทำหน้าจอใหม่

26 ตุลาคม 2020
78   0