sanook » ลือ Tesla อาจจะปลดพนักงานเพิ่ม และ อาจจะปลดพนักงานออกเพิ่มอีก

ลือ Tesla อาจจะปลดพนักงานเพิ่ม และ อาจจะปลดพนักงานออกเพิ่มอีก

23 ธันวาคม 2022
6   0

  มีการเปิดเผยลือว่า Tesla จะปลดพนักงานออกเพิ่ม และไม่มีการรับพนักงานใหม่

[source: https://www.sanook.com/hitech/1571409/]