sanook » ล่องเรือขับเคลื่อนอัตโนมัติในเนเธอร์แลนด์

ล่องเรือขับเคลื่อนอัตโนมัติในเนเธอร์แลนด์

5 พฤศจิกายน 2020
111   0

  การแข่งขันด้านการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ มีความคืบหน้าไปมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

[source: https://www.sanook.com/hitech/1515465/]