ข่าวไอที MTHAI » วธ.เปิดตัวโครงการ “เด็กไทยกับไอที ปี 2” ภายใต้แนวคิด : ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข

วธ.เปิดตัวโครงการ “เด็กไทยกับไอที ปี 2” ภายใต้แนวคิด : ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข

6 ตุลาคม 2014
21   0

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวโครงการ “เด็กไทยกับไอที ปี 2” หวังส่งเสริมการใช้สื่อไอทีอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสุข ด้วยการสนับสนุนให้เยาวชนรู้จักใช้สื่อไอทีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม โดยเชิญชวนผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปี โชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา รวมกว่า 200,000 บาท พร้อมเปิดพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมพิเศษ หวังดึงเด็กเข้าห้องวัดระดับค่านิยม และปลูกฝังค่านิยมแบบไทยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตั้งชื่อเก๋ “ห้องสแกนเกรียน” ภายในงาน “ไทยแลนด์ เกม โชว์ บิ๊ก เฟสติวัล 2014” ในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2557 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้นำเอานโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในประเด็นการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยมาขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุขบนพื้นฐานค่านิยมความเป็นไทย ผ่านกิจกรรมในงานเด็กไทยกับไอที ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรเอกชนผู้ประกอบธุรกิจด้านเกมและสื่อสารสนเทศประเภทต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ […]

[source: http://tech.mthai.com/it-news/42630.html]