ข่าวไอที Blognone » สมาคมธนาคารชี้แจง PromptPay ล่ม ระบุแก้ปัญหาได้เร็วกว่ามาตรฐานที่กำหนด

สมาคมธนาคารชี้แจง PromptPay ล่ม ระบุแก้ปัญหาได้เร็วกว่ามาตรฐานที่กำหนด

3 มกราคม 2018
23   0

วันนี้สมาคมธนาคารออกแถลงการณ์ถึงปัญหาพร้อมเพย์เมื่อวันที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมา ระบุว่าเกิดจากระบบงานของ ITMX ประมวลผลค่าวันสิ้นปีผิดพลาด

รายการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ เฉพาะที่ไม่ได้รับเงินในวันเดียวกันมีประมาณ 20,000 รายการ (ไม่ได้ระบุจำนวนรายการทั้งหมดที่กระทบในช่วงเวลาที่ระบบมีปัญหา) และตอนนี้ได้ส่งเงินไปถึงปลายทางให้ครบทุกรายแล้ว พร้อมกับจะคืนเงินค่าธรรมเนียมในการรายการที่เสียค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าธรรมเนียมในช่องทางอื่นๆ

แถลงการณ์ระบุว่ากระบวนการแก้ไขนั้นเร็วกว่ามาตรฐานที่เคยกำหนดร่วมกันไว้ โดยไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่กำหนดแต่อย่างใด

ผมเองทดสอบโอนเงินในการเขียนข่าวครั้งแรก เมือเวลา 10.50น. และได้รับเงินในเวลา 21.20น. วันเดียวกัน เข้าใจว่าตามรายงานก็ไม่ได้รวมรายการของผมไว้ใน 20,000 รายการ

ที่มา - จดหมายข่าวสมาคมธนาคาร

เรียน สื่อมวลชนทุกท่าน

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้เกิดปัญหาการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านบริการพร้อมเพย์ ในช่วงเช้าของวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยธนาคารผู้ให้บริการ ได้รับทราบปัญหาการโอนเงินข้ามธนาคารผ่านบริการพร้อมเพย์ ที่ผู้รับเงินปลายทางไม่ได้รับเงิน ธนาคารต่างๆ และ บริษัท ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จึงได้ตรวจสอบหาสาเหตุและขอปิดการให้บริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 11:45 น. เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้ใช้บริการ

จากการตรวจสอบพบว่า ระบบงาน ที่ใช้ที่บริษัท ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ มีการประมวลผลค่าวันที่สิ้นปีผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถโอนเงินไปยังธนาคารปลายทางได้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับผู้พัฒนาระบบดำเนินการแก้ไข และ ระบบกลับมาเปิดให้บริการได้ในเวลา 14:45 น. ในวันเดียวกัน

สำหรับรายการโอนเงินที่ลูกค้าไม่ได้รับเงินภายในวันเดียวกันนั้น มีประมาณ 20,000 รายการ ธนาคารต่างๆ และ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไข นำเงินเข้าบัญชีผู้รับ ปัจจุบันทุกธนาคารได้คืนเงินให้กับลูกค้าครบถ้วนทุกรายแล้ว

นายปรีดี กล่าวว่าในฐานะตัวแทนของธนาคารผู้ให้บริการ ต้องขออภัยต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นต่อลูกค้า ซึ่งเหตุการณ์นี้นับเป็นครั้งแรกของบริการพร้อมเพย์ที่ให้บริการมาตั้งแต่เดือนมกราคมของปีที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุของความผิดพลาดนั้น เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรม และหลังจากการแก้ไขในครั้งนี้แล้ว เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาอีก

สำหรับการแก้ไขระบบที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงนั้น เป็นการหาสาเหตุและประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ ตลอดจนการทดสอบกับทุกธนาคารเพื่อให้มั่นใจว่าระบบของทุกธนาคารจะทำงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการที่ดี

ในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้านั้น ทุกธนาคารได้เร่งดำเนินการตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้และดำเนินการได้เร็วกว่ามาตรฐานที่เคยกำหนดร่วมกัน ซึ่งต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เร่งดำเนินการทั้ง ๆ ที่เป็นช่วงวันหยุดยาว เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดกับลูกค้าที่ต้องโอนเงินข้ามธนาคารผ่านช่องทางอื่นแทนพร้อมเพย์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียม ธนาคารผู้ให้บริการทุกธนาคารจะคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทุกราย

[source: https://www.blognone.com/node/98775]