ข่าวไอที Blognone » สรรพากรยอมให้นำยอดขาดทุน หักกลบกำไรจากคริปโตได้ แต่เฉพาะ Exchange ใต้ ก.ล.ต.

สรรพากรยอมให้นำยอดขาดทุน หักกลบกำไรจากคริปโตได้ แต่เฉพาะ Exchange ใต้ ก.ล.ต.

28 มกราคม 2022
6   0

สรรพากรชี้แจงแนวทางปรับเปลี่ยนการจัดเก็บภาษีคริปโตเพิ่มเติม จากที่ระบุก่อนหน้านี้ หลังรับฟังแนวคิดจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางสามสิ่งหลักที่เตรียมปรับปรุง คือ “ทำให้ชัด ผ่อนปรน มองอนาคต” สรุปคร่าวๆ แต่ละหัวข้อได้ดังนี้

ทำให้ชัด เป็นหัวข้อชี้แจงให้ชัดเจนเกี่ยวกับการคำนวณเงินได้ต่างๆ

  1. เตรียมจัดประเภทเงินได้ให้ชัดเจน ระบุประเภทเงินได้และผลประโยชน์ให้ครอบคลุมกำไร/รายได้จากการโอน/ผลประโยชน์อื่นจากสินทรัพย์ดิจิทัล
  2. วิธีคำนวณต้นทุนจะใช้สองวิธีคือ First In First Out (FIFO) และถัวเฉลี่ย (Moving Average) โดยอาจเปลี่ยนวิธีได้ในปีถัดไป
  3. การวัดมูลค่าสินทรัยพ์ดิจิทัล จะวัด ณ เวลาที่ได้มา หรือวัดเป็นราคาถัวเฉลี่ยในวันที่ได้มา

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะมีคู่มือการชำระภาษีของผู้มีเงินได้จากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลออกมาเผยแพร่เพิ่มเติมภายในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

ผ่อนปรน การดำเนินการผ่อนปรนต่างๆ จากสรรพากรที่สามารถทำได้ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน

  1. เตรียมออกกฎกระทรวงให้นำกำไรมาหักกลบขาดทุนได้ในปีเดียวกัน แต่จะเข้าเงื่อนไขเฉพาะ Exchange ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ ก.ล.ต. เท่านั้น
  2. เรื่องภาษี หัก ณ ที่จ่าย เพราะธุรกรรมที่ทำผ่าน Exchange ไม่สามารถระบุตัวผู้รับเงิน และไม่ทราบจำนวนเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายได้ จึงทำให้ไม่ครบองค์ประกอบภาษี และไม่จำเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้
  3. ภาษี VAT สรรพากรจะเสนอพระราชกฤษฎีกาให้ยกเว้น VAT สำหรับธุรกรรมที่ทำผ่าน Exchange ที่อยู่ใต้การควบคุมของ ก.ล.ต.

มองอนาคต

กรมสรรพากรจะหารือกับชุมชนสินทรัพย์ดิจิทัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เชิงนโยบายในอนาคต ในการแก้ไขกฎหมายที่จำเป็นและเหมาะสม เช่นการแก้ประมวลเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการเปลี่ยนประเภทการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะ (Financial Transaction Tax) สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์ โดยจะดูความเหมาะสมและบริบทอีกครั้ง

No Description

หลักๆ แล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ดูจะทำให้ Exchange ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ ก.ล.ต. ในประเทศไทยกลับมาน่าดึงดูดอีกครั้ง เพราะเป็นการใช้งาน Exchange ที่ถูกกฎหมาย ไม่ต้องระแวงตอนโอนเงินจาก Exchange นอกกลับเข้ามาในประเทศ และสามารถหักกลบกำไรขาดทุนได้ ได้รับการยกเว้น VAT และยังไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในช่วงนี้

ที่มา - กรมสรรพากร

[source: https://www.blognone.com/node/126913]