sanook » สรุปรีวิวแรกจากสื่อต่างๆ MacBook Apple M1 แรงจริง แบตอึดจริง โปรแกรม x86 ยังพอรันได้ เร็วด้วย

สรุปรีวิวแรกจากสื่อต่างๆ MacBook Apple M1 แรงจริง แบตอึดจริง โปรแกรม x86 ยังพอรันได้ เร็วด้วย

19 พฤศจิกายน 2020
87   0

  ดูเหมือน Apple จะเริ่มปล่อยให้สื่อต่าง ๆ ทั่วโลกเริ่มปล่อยรีวิวแรกสำหรับอุปรกณ์ Mac ระดับเริ่มต้นที่ใช้ชิป Apple M1 ตัวใหม่กันแล้ว

[source: https://www.sanook.com/hitech/1516481/]