sanook » สรุปสเปกก่อนเปิดตัว Sony ZV1 II จะได้เลนส์ 18 – 50 มิลลิเมตร

สรุปสเปกก่อนเปิดตัว Sony ZV1 II จะได้เลนส์ 18 – 50 มิลลิเมตร

23 พฤษภาคม 2023
8   0

  เผยสเปกก่อนเปิดตัว Sony ZV1 II ใหม่ที่จะมีการเปลี่ยนเลนส์มาใช้เลนส์กว้างขึ้นซูมได้เยอะขึ้น

[source: https://www.sanook.com/hitech/1580691/]