sanook » สรุปโปรโมชั่นจอง iPhone 12 จากทางผู้ให้บริการทุกค่ายในประเทศไทย เริ่มต้น 16,100 บาท

สรุปโปรโมชั่นจอง iPhone 12 จากทางผู้ให้บริการทุกค่ายในประเทศไทย เริ่มต้น 16,100 บาท

20 พฤศจิกายน 2020
111   0

  มาสำรวจกันว่าโปรโมชั่นของ iPhone 12 Series จากผู้ให้บริการทั้ง 3 รายจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้าง'

[source: https://www.sanook.com/hitech/1516613/]