ข่าวไอที Blognone » สหรัฐฯ จับมือสหราชอาณาจักรพัฒนาระบบทดสอบความปลอดภัย AI

สหรัฐฯ จับมือสหราชอาณาจักรพัฒนาระบบทดสอบความปลอดภัย AI

2 เมษายน 2024
14   0

รัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลสหราชอาณาจักรลงนามข้อตกลงความเข้าใจเพื่อร่วมกันสร้างชุดทดสอบความปลอดภัยปัญญาประดิษฐ์ โดยผลลัพธ์ของความร่วมมือจะเป็นชุดทดสอบที่ใช้งานได้ทั้งการทดสอบโมเดล, ระบบปัญญาประดิษฐ์, และระบบที่ซับซ้อนแบบ agent จากนั้นจะทดสอบกับโมเดลเปิดเพื่อสาธิตการทำงานอย่างน้อยหนึ่งโมเดล

ประเด็นความปลอดภัยของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ยังเป็นประเด็นที่มีการวิจัยต่อเนื่อง และรัฐบาลต่างๆ ไม่แน่ใจว่าควรกำกับการใช้งานอย่างไรบ้าง ก่อนหน้านี้อินเดียเคยออกกฎหมายบังคับการขออนุญาตใช้งานปัญญาประดิษฐ์ล่วงหน้าทั้งหมดซึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักจนต้องยกเลิกคำสั่ง

ที่มา - U.S. Department of Commerce

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/139016]