ข่าวไอที Blognone » สหรัฐฯ อัดงบช่วยทีมวิจัยศึกษาและพัฒนาระบบต่อต้านการก่อการร้ายในหมู่ผู้เล่นเกม

สหรัฐฯ อัดงบช่วยทีมวิจัยศึกษาและพัฒนาระบบต่อต้านการก่อการร้ายในหมู่ผู้เล่นเกม

20 กันยายน 2022
1   0

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกาเตรียมสนับสนุนเงินทุนรวม 699,763 เหรียญ ให้แก่ทีมวิจัยที่ทำงานร่วมกับบริษัทเกมเพื่อการพัฒนาระบบคัดกรองเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในหมู่ผู้เล่นและในแพลตฟอร์มต่างๆ ของชุมชนเกมเมอร์

โครงการนี้มีระยะเวลาในการศึกษาและพัฒนา 2 ปี นำโดยทีมวิจัย CTEC (Center on Terrorism, Extremism, and Counterterrorism) ของ Middlebury College ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งขอบข่ายงานวิจัยของทีมนี้ก็เป็นไปตามชื่อคือศึกษาเกี่ยวกับการก่อการร้าย, กลุ่มหัวรุนแรง และการต่อต้านการก่อการร้าย นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก Take This องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เน้นศึกษาผลกระทบที่เกมมีต่อสุขภาพจิตของผู้เล่น และ Logically สตาร์ทอัพผู้ให้บริการด้านไอที

เป้าหมายของโครงการก็คือการพัฒนากรอบการทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรมกลุ่มหัวรุนแรงที่ปรากฎในชุมชนเกมเมอร์ ทั้งในระบบของเกมเองและในแพลตฟอร์มอื่นๆ โดยจะกำหนดแนวปฏิบัติและเตรียมทรัพยากรส่วนกลางเพื่อใช้สำหรับการเฝ้าระวังกิจกรรมของกลุ่มหัวรุนแรงที่เกิดขึ้นในชุมชนชาวเกม รวมทั้งการฝึกอบรมคนในอุตสาหกรรมเกมให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้สามารถพัฒนาเกมและระบบแวดล้อมอื่นๆ ให้มีความรัดกุมและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ทางการสหรัฐฯ และกลุ่มนักวิจัยเองตระหนักดีว่าเกมออนไลน์รวมทั้งแพลตฟอร์มชุมชนต่างๆ ถูกกลุ่มหัวรุนแรงใช้เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อ ทว่าที่ผ่านมาพื้นที่เหล่านี้ซึ่งมีผู้คนมากมายรวมทั้งเด็กและเยาวชนกลับได้รับการสอดส่องป้องกันน้อยกว่าที่ควร

การมอบเงินสนับสนุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TVTP (Targeted Violence and Terrorism Prevention) ซึ่งกระทรวงความมั่นแห่งมาตุภูมิจะคัดเลือกแผนงานขององค์กรระดับท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตลอดทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงวิธีป้องกันความรุนแรงและการก่อการร้าย โดยในปีนี้โครงการ TVTP ยังได้สนับสนุนเงินทุนให้แก่โครงการอื่นๆ อีก 42 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งหมด 20 ล้านเหรียญ

ที่มา - Ars Technica

No Description

[source: https://www.blognone.com/node/130511]