sanook » สหรัฐฯ เจอหมัดสวน จีนเดินหน้าจ้างผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรกว่า 100 คนจาก TSMC!

สหรัฐฯ เจอหมัดสวน จีนเดินหน้าจ้างผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรกว่า 100 คนจาก TSMC!

13 สิงหาคม 2020
77   0

  Nikkei รายงานว่ารัฐบาลจีนได้สนับสนุนโครงการโครงการชิปประมวลผลของประเทศ พร้อมจ้างผู้เชี่ยวชาญ

[source: https://www.sanook.com/hitech/1508161/]