sanook » สำรวจราคาของ iPhone 12 Series กลุ่มแรกที่ใกล้เคียงประเทศไทยที่สุด จะอยู่ที่เท่าไหร่

สำรวจราคาของ iPhone 12 Series กลุ่มแรกที่ใกล้เคียงประเทศไทยที่สุด จะอยู่ที่เท่าไหร่

14 ตุลาคม 2020
27   0

  สำรวจราคา iPhone 12 กลุ่มแรกที่วางจำหน่าย และมีความเป็นไปได้ว่าจะใกล้เคียงประเทศไทยมากที่สุด

[source: https://www.sanook.com/hitech/1513519/]