ข่าวไอที Blognone » สิงคโปร์ออกแนวทางกำกับ Stablecoin สำรองเงินเต็ม, ถอนเงินได้ใน 5 วัน

สิงคโปร์ออกแนวทางกำกับ Stablecoin สำรองเงินเต็ม, ถอนเงินได้ใน 5 วัน

15 สิงหาคม 2023
16   0

ธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore - MAS) ประกาศแนวทางการกำกับโทเค็นเทียบเท่าเงินสดหรือ stablecoin กำหนดเงื่อนไขหลายอย่าง เช่น

  • สามารถผูกค่าได้ทีละสกุลเงินเท่านั้น โดยสามารถผูกค่ากับดอลลาร์สิงคโปร์ หรือสกุลอื่นในกลุ่มประเทศ G10
  • สินทรัพย์ที่หนุนมูลค่า stablecoin ต้องมีมูลค่าเต็ม stablecoin ที่ออกไปตลอดเวลา และต้องเป็นเงินสดหรือหนี้ระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือนเท่านั้น
  • สินทรัพย์ถูกจัดการโดยบริษัทภายนอก ต้องได้รับอนุญาตจาก MAS โดยตรงหรืออย่างน้อยมีสาขาในสิงคโปร์ และมีเกรดความน่าเชื่อถืออย่างน้อย A-
  • ออกรายงานตรวจสอบสินทรัพย์รายเดือนและรายปี
  • การไถ่ถอนเงินคืนใช้เวลาไม่เกิน 5 วันทำการ และต้องแจ้งค่าธรรมเนียมล่วงหน้าทั้งหมด
  • บริษัทออก stablecoin ห้ามทำธุรกิจอื่น เช่น ปล่อยกู้ หรือแม้แต่การเอาเงินไป staking ในโทเค็นอื่นๆ ยกเว้นถือ stablecoin ภายใต้กำกับของ MAS เท่านั้น
  • การให้บริการลูกค้าต้องมีกระบกวนการป้องกันการฟอกเงิน

เงื่อนไขเหล่านี้นับว่าหนาแน่นเป็นอย่างมาก แม้ว่าระหว่างการรับฟังความเห็นจะมีการเสนอให้ปรับลดเงื่อนไขบางข้อให้อ่อนลง เช่น สินทรัพย์หนุนมูลค่าอาจจะลดเหลือ 90% ได้ แต่ทาง MAS ก็ยืนยันจะใช้มาตรการค่อนข้างแน่น

ที่มา - MAS

[source: https://www.blognone.com/node/135287]