sanook » สิงคโปร์เริ่มทดสอบรถยนต์ไร้คนขับครั้งแรก เป็นรถกอล์ฟขนส่งในสวนสาธารณะ

สิงคโปร์เริ่มทดสอบรถยนต์ไร้คนขับครั้งแรก เป็นรถกอล์ฟขนส่งในสวนสาธารณะ

4 กันยายน 2015
41   0

  ตามที่เคยประกาศไว้เมื่อปลายปีก่อนว่าปีนี้ทางการสิงคโปร์จะเริ่มทดสอบรถ ยนต์ไร้คนขับ ซึ่งตอนนี้ก็ได้ฤกษ์การลงถนนจริงของเหล่ารถยนต์ไร้คนขับเป็นครั้งแรกแล้ว

[source: http://rssfeeds.sanook.com/rss/go/?hitech.computer.index.xml%7Chttp://hitech.sanook.com/1398749/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2/]