sanook » สื่อนอกพยากรณ์การมาของ Samsung Galaxy Note 11 ก่อนที่จะวางจำหน่าย Galaxy Note 10 

สื่อนอกพยากรณ์การมาของ Samsung Galaxy Note 11 ก่อนที่จะวางจำหน่าย Galaxy Note 10 

13 สิงหาคม 2019
83   0

  เว็บไซต์ Phonearena ได้สรุปข้อมูลของ Galaxy Note 11 ที่อาจจะเปิดตัวในปีหน้า

[source: http://hitech.sanook.com/1482449/]