sanook » สื่อนอกเผยการทำงานอกล้อง Telephoto 2.5x บน iPhone 12 Pro Max ยังคงไม่สามารถใช้ถ่ายภาพกลางคืนได้

สื่อนอกเผยการทำงานอกล้อง Telephoto 2.5x บน iPhone 12 Pro Max ยังคงไม่สามารถใช้ถ่ายภาพกลางคืนได้

13 พฤศจิกายน 2020
101   0

  เว็บไซต์ต่างประเทศได้ทดลองใช้ iPhone 12 Pro Max พบว่าเลนส์ Telephoto ยังไม่สามารถใช้ในที่แสงน้อยได้

[source: https://www.sanook.com/hitech/1516081/]