sanook » สุดล้ำ! นักวิทย์ฯใช้ปัญญาประดิษฐ์ “ตรวจจับโควิดผ่านเสียงไอ”

สุดล้ำ! นักวิทย์ฯใช้ปัญญาประดิษฐ์ “ตรวจจับโควิดผ่านเสียงไอ”

9 พฤศจิกายน 2020
64   0

  เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามามีบทบาทต่อการวินิจฉัยโรคต่างๆ ในวงการการแพทย์มากขึ้น ล่าสุด ในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19

[source: https://www.sanook.com/hitech/1515701/]