thumbsup » ส่องตำแหน่งงานในไทย ที่เปิดรับสมัครคนอายุ 55 – 60 ปีขึ้นไป

ส่องตำแหน่งงานในไทย ที่เปิดรับสมัครคนอายุ 55 – 60 ปีขึ้นไป

23 ธันวาคม 2021
25   0

หลังมีข่าวดีจากประกันสังคม ที่ให้เลื่อนอายุเกษียณโดยขยายอายุผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี เนื่องจากโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้มีจำนวนแรงงานลดลง นอกจากนี้ ระบบการแพทย์ที่ดีขึ้นและสุขภาพที่ดีขึ้น ทำให้อายุเฉลี่ยของประชากรก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

สำนักงานประกันสังคม จึงมีนโยบายการปรับปรุงอายุเกิดสิทธิรับบำนาญ (หรือที่เรียกกันว่าอายุเกษียณ) เพื่อให้เกิดสมดุลกับโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ และควบคุมต้นทุนของระบบบำนาญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการขยายอายุผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเป็นมาตรการปกติที่ทุกประเทศดำเนินการ

การขยายอายุเกิดสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญในอัตราที่สูงขึ้นด้วย โดยจะได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อทุกปีของผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ

ยกตัวอย่างเช่น หากส่งเงินสมทบกรณีชราภาพตั้งแต่อายุ 30 ปี และทำงานจนถึงอายุ 55 ปี เท่ากับทำงาน 25 ปี หากมีค่าจ้างที่ส่งเงินสมทบเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายเท่ากับ 15,000 บาท จะได้บำนาญในอัตรา 35% ของ 15,000 บาท หรือคิดเป็นเดือนละ 5,250 บาท และหากขยายระยะเวลาการทำงานถึงอายุ 60 จะได้รับบำนาญเพิ่มอีก 7.5% ทำให้บำนาญเพิ่มเป็น 42.5% ของค่าจ้าง 15,000 บาท หรือคิดเป็นเดือนละ 6,375 บาท (เพิ่มขึ้น 1,125 บาท) ไปตลอดชีวิต

แต่ก็มีหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องว่าในสถานการณ์แบบนี้ยังไม่ควรใช้นโยบายดังกล่าว แต่ไม่ว่าโครงการนี้จะดำเนินไปอย่างไร เรามาลองดูกันดีกว่าค่ะ ว่ามีตำแหน่งงานใดบ้าง ที่เปิดรับสมัครให้คนในช่วงวัย 55 – 60 ปีสามารถเข้าไปสมัครทำงานกันต่อได้บ้าง

  • เทสโก้ โลตัส : มีการเปิดโครงการ 60 ยังแจ๋ว ให้ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้ามาทำงานในเทสโก้โลตัส ทั้ง 2,000 สาขาได้ โดยตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ แผนกดูแลและจัดเรียงสินค้า จุดบริการลูกค้าและแคชเชียร์ เป็นต้น
  • เซ็นทรัล กรุ๊ป : กลุ่มเซ็นทรัลเองก็มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สูงอายุเข้ามาสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พนักงานแผนกผักผลไม้ พนักงานครัว พนักงานห้อง CCTV หนักงานตัดเย็บ พนักงานทำความสะอาดและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น
  • อิเกีย : ด้านค้าปลีกรายใหญ่จากสวีเดนอย่างอิเกียเองก็เปิดกว้างให้ผู้สูงวัยอายุ 55 – 60 ปีขึ้นไปเข้ามาเป็นพนักงานในตำแหน่ง บริการลูกค้า พนักงานร้านอาหาร พนักงานครัว พนักงานบิสโทรและอาหารสวีเดน เป็นต้น
  • ซีเอ็ด บุ๊ค : ร้านขายหนังสือชื่อดังยังคงเปิดรับสมัครพนักงานที่มีไฟและรักการอ่านมาเป็นเจ้าหน้าที่ร้านหนังสือ
  • โฮมโปร : เปิดรับสมัครผู้จัดการสาขาและพนักงานสาขา บริการลูกค้า งานขาย พนักงานจัดเรียง พนักงานรับออเดอร์ หรือธุรการบัญชี
  • ท็อปส์ : สำหรับใครที่ชอบอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ต ท็อปส์เปิดตำแหน่งให้ผู้สูงวัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า แม่ครัว จัดเรียงผักผลไม้และเนื้อสัตว์ ใครสนใจลองไปสมัครกันได้

The post ส่องตำแหน่งงานในไทย ที่เปิดรับสมัครคนอายุ 55 – 60 ปีขึ้นไป appeared first on Thumbsup.

[source: https://www.thumbsup.in.th/how-old-retire?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=how-old-retire]