sanook » ส่องนิสัยการทำความสะอาดของคนไทย จากวิจัยของ Dyson คนไทยเกินครึ่งละเลยจุดเก็บฝุ่นในบ้าน

ส่องนิสัยการทำความสะอาดของคนไทย จากวิจัยของ Dyson คนไทยเกินครึ่งละเลยจุดเก็บฝุ่นในบ้าน

18 พฤษภาคม 2022
1   0

  Dyson เผยผลการสำรวจและวิจัย Global Dust Study ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย

[source: https://www.sanook.com/hitech/1557209/]