sanook » ส่องฟีเจอร์ One UI 6.1 ที่ได้อัปเดตให้กับ มือถือเรือธง Galaxy ปี 2022

ส่องฟีเจอร์ One UI 6.1 ที่ได้อัปเดตให้กับ มือถือเรือธง Galaxy ปี 2022

16 พฤษภาคม 2024
17   0

ส่องฟีเจอร์ One UI 6.1 ที่ได้อัปเดตให้กับ มือถือเรือธง Galaxy ปี 2022  ซัมซุงปล่อยอัปเกรดซอฟต์แวร์ One UI 6.1 พร้อมการใช้งาน Galaxy AI อัปประสบการณ์การใช้โทรศัพท์ ให้ใช้ชีวิตสมาร์ทขึ้นกว่าเดิม

[source: https://www.sanook.com/hitech/1600031/]