sanook » ส่องภายในของ Samsung Galaxy S21+ มีความแตกต่างระหว่าง ซิมเดียวและ 2 ซิม

ส่องภายในของ Samsung Galaxy S21+ มีความแตกต่างระหว่าง ซิมเดียวและ 2 ซิม

26 มกราคม 2021
64   0

  Samsung Galaxy S21 Series มือถือที่เน้นเรื่องของกล้องอีกรุ่นหนึ่ง แต่หลายคนก็คงสงสัยว่าภายในของมือถือรุ่นนี้ที่มีสเปกทั้งรุ่นซิมการ์ดเดียว และ Dual SIM

[source: https://www.sanook.com/hitech/1521073/]