sanook » “หมู่เกาะโซโลมอน” เตรียมแบนเฟสบุ๊กเพื่อปกป้อง “ความสามัคคีภายในชาติ”

“หมู่เกาะโซโลมอน” เตรียมแบนเฟสบุ๊กเพื่อปกป้อง “ความสามัคคีภายในชาติ”

28 พฤศจิกายน 2020
153   0

  รัฐบาลประเทศหมู่เกาะโซโลมอน ประกาศสนับสนุนแผนห้ามใช้สื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ก (Facebook) เพื่อปกป้อง "ความเป็นเอกภาพแห่งชาติ"

[source: https://www.sanook.com/hitech/1517147/]