ข่าวไอที เดลินิวส์ » หลักคิดทางการเงิน ทุนนิยมอเมริกัน (6) – โลกาภิวัตน์

หลักคิดทางการเงิน ทุนนิยมอเมริกัน (6) – โลกาภิวัตน์

8 ตุลาคม 2014
1   0

ทำไมนักลงทุนหรือบริษัทต่าง ๆ ไม่ยอมจ่ายเงินเพื่อการวิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรมชุดใหญ่ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมใหญ่ และเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง

[source: http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=272393]