sanook » หลุดคลิปแกะกล่อง Xiaomi 13T จากในยุโรป ก่อนเปิดตัว โดยมันคือ Redmi K60 Ultra

หลุดคลิปแกะกล่อง Xiaomi 13T จากในยุโรป ก่อนเปิดตัว โดยมันคือ Redmi K60 Ultra

25 สิงหาคม 2023
25   0