sanook » หลุดชิ้นส่วนของ iPhone 15 Pro ที่บอกชัดเจนว่ารองรับมาตรฐาน Thunderbolt แน่นอน (มีภาพ)

หลุดชิ้นส่วนของ iPhone 15 Pro ที่บอกชัดเจนว่ารองรับมาตรฐาน Thunderbolt แน่นอน (มีภาพ)

17 สิงหาคม 2023
1   0